About the Journal

 ISSN(p): 0030-5987

 ISSN(e): 2518-1882

 

Identifier in the register of media entities - R03-01369.

Field of Science: Medical Sciences

Periodicity: 4 times a year

Languages of Publications: Ukrainian, English 

 

 

Current Issue

No. 3 (2023)
					View No. 3 (2023)
Published: 2023-10-24

ORIGINAL ARTICLES

HELP TO PRACTITIONER. LECTURES

View All Issues

Звертаємо увагу!!!!!

До журналу «Ортопедія, травматологія та протезування»

Стаття подається в двох примірниках, кожен з яких підписується всіма авторами і супроводжується рекомендаційним листом від установи, де була виконана робота, у ньому мають бути висновки антиплагіатної комісії та результати самої програми, а також висновок експертної комісії щодо можливості публікації матеріалу, усе подане має бути завірене печаткою.

Для більш детального ознайомлення з правилами подання матеріалів можна на сайті журналу http://otp-journal.com.ua/about/submissions