Plagiarism and self-plagiats

Протидія плагіату

Журнал «Ортопедія, травматологія та протезування» приймає для публікації оригінальні матеріали, які не були опубліковані раніше і не подавалася до інших журналів.

Автори є відповідальними за автентичність рукопису. Тексти, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються від опублікування в журналі.

Редакція журналу «Ортопедія, травматологія та протезування» ретельно аналізує матеріали, які надходять, щодо наявності плагіату чи самоплагіату. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено рецензентами або редакторами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність зробити посилання на першоджерела.

Політика перевірки на плагіат

Рецензент під час опрацювання статті робить висновок щодо наявності плагіату.

Головний редактор, посилаючись на рецензію, може призначити перевірку за допомогою комп’ютерної програми. Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а потім оцінюється редакційною  колегією.

Рекомендації щодо уникнення плагіату

  • Використовуйте лапки в разі дослівного цитування.
  • Не змінюйте частини цитати в контексті власного тексту
  • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати
  • Обмежте використання прямих цитат

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, рисунків, взятих в інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом. Публікація клінічних рекомендацій чи перекладних статей у більш ніж одному журналі можлива, але лише за умови письмової згоди власників авторських прав (автори, журнал), із поданням у тій самій інтерпретації й обов’язково з тими самими показниками, що й в першоджерелі.

Подання одного й того самого матеріалу до декількох журналів неприйнятно і неетично.

Автоплагіат

Автори можуть використовувати раніше опубліковані ними матеріали, які майже не змінені. Проте слід пам’ятати, що кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Якщо автор не володіє правами на опубліковані матеріали, не слід їх повторювати. Автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав.