Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Mykola Korzh, Kharkiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Volodymyr Filipenko, Kharkiv, Ukraine
 2. Stanislav Shevchenko, Kharkiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Mirhakim Azizov, Tashkent, Uzbekistan
 2. Nurlan Batpenov, Astana, Kazakhstan
 3. Karl Peter Benedetto, Feldkirch, Austria
 4. Jan Blacha, Lublin, Poland
 5. Oleksandr Buryanov, Kyiv, Ukraine
 6. Ninel Dedukh, Kiev, Ukraine
 7. Georgiy Gayko, Kyiv, Ukraine
 8. Maksym Golovakha, Zaporizhzhia, Ukraine
 9. Georg Gosheger, Munster, Germany
 10. Joachim Grifka, Bad Abbach, Germany
 11. Wei Guo, Pekin, Chine
 12. Andrey Istomin, Kharkiv, Ukraine
 13. Jerosch Joerg G., Neuss, Germany
 14. Sergey Khmyzov, Kharkiv, Ukraine
 15. Oleksandr Khvysyuk, Kharkiv, Ukraine
 16. Volodymyr Klimovitsky, Lyman, Ukraine
 17. Vyacheslav Kliuchevsky, Yaroslavl, RF
 18. Oleksandr Korolkov, Lviv, Ukraine
 19. Oleksandr Kostrub, Kyiv, Ukraine
 20. Hans Leu, Zurich, Switzerland
 21. Oleksandr Loskutov, Dnipro, Ukraine
 22. Weniamin Orljanski, Vienna, Austria
 23. Vladyslav Povorozniuk, Kyiv, Ukraine
 24. Volodymyr Radchenko, Kharkiv, Ukraine
 25. Pietro Ruggieri, Padua, Italy
 26. Vasyl Shimon, Uzhgorod, Ukraine
 27. Yevgeny Skliarenko, Kyiv, Ukraine
 28. Mark A. Snyder, Cincinnaty, USA
 29. Sergey Strafun, Kyiv, Ukraine
 30. Yuriy Sukhin, Odesa, Ukraine
 31. Marek Synder, Lodz, Poland
 32. Tomas Trc, Prague, Czech Republic
 33. Olexiy Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine
 34. Rashed Tikhilov, St. Petersburg, RF
 35. Joseph Voronovich, Minsk, Republic of Belarus
 36. Oleg Vyrva, Kharkiv, Ukraine
 37. Nikolay Zagorodny, Moscow, RF
 38. Reinhard Windhager, Vienna, Austria