Editorial Team

Deputy Editor-in-Chief

Volodymyr Filipenko, Kharkiv, Ukraine

Editorial Board

Karl Peter Benedetto

Yuriy Bezsmertnyi, Vinnytsia, Ukraine

Stanislav Bondarenko, Kharkiv, Ukraine

Jan Blacha, Lublin, Poland

Oleksandr Buryanov, Kyiv, Ukraine

Ninel Dedukh, Kiev, Ukraine

Georgiy Gayko, Kyiv, Ukraine

Maksym Golovakha, Zaporizhzhia, Ukraine

Georg Gosheger, Munster, Germany

Nataliy Grygorieva, Kyiv, Ukraine

Joachim Grifka, Bad Abbach, Germany

Wei Guo, Pekin, Chine

Andrey Istomin, Kharkiv, Ukraine

Jerosch Joerg G.

Sergey Khmyzov, Kharkiv, Ukraine

Oleksandr Khvysyuk, Kharkiv, Ukraine

Volodymyr Klimovitsky

Vyacheslav Kliuchevsky, Yaroslavl, RF

Oleksandr Korolkov, Lviv, Ukraine

Oleksandr Kostrub

Hans Leu, Zurich, Switzerland

Oleksandr Loskutov, Dnipro, Ukraine

Weniamin Orljanski

Vladyslav Povorozniuk

Volodymyr Radchenko, Kharkiv, Ukraine

Pietro Ruggieri, Padua, Italy

Mark A. Snyder, Cincinnaty, USA

Sergey Strafun, Kyiv, Ukraine

Yuriy Sukhin, Odesa, Ukraine

Vadym Sulyma, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Marek Synder, Lodz, Poland

Tomas Trc

Sujit Kumar Tripathy, Bhubaneswar, India

Olexiy Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine

Rashed Tikhilov, St. Petersburg, RF

Oleg Vyrva, Kharkiv, Ukraine

Nikolay Zagorodny, Moscow, RF

Reinhard Windhager, Vienna, Austria

Editor-in-Chief

Mykola Korzh, Kharkiv, Ukraine

Editorial Office

Iuliia Zadorozhna, head of the Editorial Office

Lyubov Chernуshоva, аdvertising manager

Nataliya Ashukina, technical editor

Olga Podgayskaya, interpreter

Maryna Bludova, operator of computer make-up

Iryna Novikova, Operator of computer make-up

Founder

Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology NAMS of Ukraine