Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Mykola Korzh, Kharkiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Volodymyr Filipenko, Kharkiv, Ukraine
 2. Stanislav Shevchenko, Kharkiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Mirhakim Azizov, Tashkent, Uzbekistan
 2. Nurlan Batpenov, Astana, Kazakhstan
 3. Аleksandr Beletsky, Minsk, Belarus
 4. Jan Blacha, Lublin, Poland
 5. Oleksandr Buryanov, Kyiv, Ukraine
 6. Ninel Dedukh, Kharkiv, Ukraine
 7. Nikolay Fomichev, Novosibirsk, RF
 8. Georgiy Gayko, Kyiv, Ukraine
 9. Maksym Golovakha, Zaporizhzhia, Ukraine
 10. Georg Gosheger, Munster, Germany
 11. Joachim Grifka, Bad Abbach, Germany
 12. Gennadiy Gruntovsky, Kharkiv, Ukraine
 13. Wei Guo, Pekin, Chine
 14. Andrey Istomin, Kharkiv, Ukraine
 15. Sergey Khmyzov, Kharkiv, Ukraine
 16. Oleksandr Khvysyuk, Kharkiv, Ukraine
 17. Volodymyr Klimovitsky, Lyman, Ukraine
 18. Vyacheslav Kliuchevsky, Yaroslavl, RF
 19. Oleksandr Korolkov, Kharkiv, Ukraine
 20. Oleksandr Kostrub, Kyiv, Ukraine
 21. Vitaliy Levenets, Kyiv, Ukraine
 22. Hans Leu, Zurich, Switzerland
 23. Anatoliy Lobenko, Odesa, Ukraine
 24. Oleksandr Loskutov, Dnipro, Ukraine
 25. Sergey Mironov, Moscow, RF
 26. Vladyslav Povorozniuk, Kyiv, Ukraine
 27. Volodymyr Radchenko, Kharkiv, Ukraine
 28. Pietro Ruggieri, Padua, Italy
 29. Mikhail Sadovoy, Novosibirsk, RF
 30. Vasyl Shimon, Uzhgorod, Ukraine
 31. Yevgeny Skliarenko, Kyiv, Ukraine
 32. Mark A. Snyder, Cincinnaty, USA
 33. Sergey Strafun, Kyiv, Ukraine
 34. Yuriy Sukhin, Odesa, Ukraine
 35. Marek Synder, Lodz, Poland
 36. Tomas Trc, Prague, Czech Republic
 37. Olexiy Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine
 38. Rashed Tikhilov, St. Petersburg, RF
 39. Joseph Voronovich, Minsk, Republic of Belarus
 40. Oleg Vyrva, Kharkiv, Ukraine
 41. Nikolay Zagorodny, Moscow, RF
 42. Reinhard Windhager, Vienna, Austria