Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Mykola Korzh, Kharkiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Volodymyr Filipenko, Kharkiv, Ukraine
 2. Stanislav Shevchenko, Kharkiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Mirhakim Azizov, Tashkent, Uzbekistan
 2. Nurlan Batpenov, Astana, Kazakhstan
 3. Аleksandr Beletsky, Minsk, Belarus
 4. Jan Blacha, Lublin, Poland
 5. Oleksandr Buryanov, Kyiv, Ukraine
 6. Ninel Dedukh, Kiev, Ukraine
 7. Nikolay Fomichev, Novosibirsk, RF
 8. Georgiy Gayko, Kyiv, Ukraine
 9. Maksym Golovakha, Zaporizhzhia, Ukraine
 10. Georg Gosheger, Munster, Germany
 11. Joachim Grifka, Bad Abbach, Germany
 12. Wei Guo, Pekin, Chine
 13. Andrey Istomin, Kharkiv, Ukraine
 14. Sergey Khmyzov, Kharkiv, Ukraine
 15. Oleksandr Khvysyuk, Kharkiv, Ukraine
 16. Volodymyr Klimovitsky, Lyman, Ukraine
 17. Vyacheslav Kliuchevsky, Yaroslavl, RF
 18. Oleksandr Korolkov, Lviv, Ukraine
 19. Oleksandr Kostrub, Kyiv, Ukraine
 20. Vitaliy Levenets, Kyiv, Ukraine
 21. Hans Leu, Zurich, Switzerland
 22. Anatoliy Lobenko, Odesa, Ukraine
 23. Oleksandr Loskutov, Dnipro, Ukraine
 24. Sergey Mironov, Moscow, RF
 25. Vladyslav Povorozniuk, Kyiv, Ukraine
 26. Volodymyr Radchenko, Kharkiv, Ukraine
 27. Pietro Ruggieri, Padua, Italy
 28. Mikhail Sadovoy, Novosibirsk, RF
 29. Vasyl Shimon, Uzhgorod, Ukraine
 30. Yevgeny Skliarenko, Kyiv, Ukraine
 31. Mark A. Snyder, Cincinnaty, USA
 32. Sergey Strafun, Kyiv, Ukraine
 33. Yuriy Sukhin, Odesa, Ukraine
 34. Marek Synder, Lodz, Poland
 35. Tomas Trc, Prague, Czech Republic
 36. Olexiy Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine
 37. Rashed Tikhilov, St. Petersburg, RF
 38. Joseph Voronovich, Minsk, Republic of Belarus
 39. Oleg Vyrva, Kharkiv, Ukraine
 40. Nikolay Zagorodny, Moscow, RF
 41. Reinhard Windhager, Vienna, Austria