No. 3 (2013)

					View No. 3 (2013)
Published: 2013-10-09

ORIGINAL ARTICLES

SHORT REPORTS AND NEWS FROM PRACTICE

ANNIVERSARIES

CHRONICLE

REPORTS

  • Reports

    Igor Kotulskiy, Olga Nikolchenko, Volodymyr Filipenko, Olena Shevchenko, Mykola Klepach, Yuriy Valovina, Volodymyr Vasiuk, Anatoliy Zinchenko
    116-124