DOI: https://doi.org/10.15674/0030-598720183117-123

Reports

Volodymyr Filipenko, Svetlana Zolotareva, Irina Solntseva, Tamara Palub, Tatyana Trofymenko, Volodymyr Vasiuk, Anatoliy Zinchenko, Oleg HorpenyukCopyright (c) 2018 Volodymyr Filipenko, Svetlana Zolotareva, Irina Solntseva, Tamara Palub, Tatyana Trofymenko, Volodymyr Vasiuk, Anatoliy Zinchenko, Oleg Horpenyuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.